• Kiểm tra đơn hàng hoặc báo giá
  • Hướng dẫn
  • Tel: 1900 558801
 
  • Omron

  • Schneider

  • Siemens

  • Autonics

  • LS

hỗ trợ khách hàng

Toàn quốc: 1900 558801


Góc kỹ thuật
 

Sản phẩm mới

4,590,000 đ 5,967,000 đ
-30%

ATV310HU40N4E

3,038,000 đ 3,949,000 đ
-30%

ATV310H037N4E

6,525,000 đ 8,483,000 đ
-30%

EASY512-DC-RC

1,317,000 đ 1,529,000 đ
-30%

E5CC-RX2ASM-800

2,696,000 đ 3,130,000 đ
-30%

E52-P35C-N D=10

3,000,000 đ 3,900,000 đ
-30%

GSL-RY2C

1,125,000 đ 2,250,000 đ
-50%

70010372

2,250,000 đ 2,925,000 đ
-30%

SW-03

1,350,000 đ 2,250,000 đ
-40%

SR1-8Y-1W

56,000 đ 73,000 đ
-30%

PG-08

563,000 đ 731,000 đ
-30%

S8FS-C05012J

675,000 đ 878,000 đ
-30%

S82Y-FSC150DIN

563,000 đ 731,000 đ
-30%

S8FS-C10024J

59,000 đ 59,000 đ
-30%

3NW6003-1