• Kiểm tra đơn hàng hoặc báo giá
  • Hướng dẫn
  • Tel: 1900 558801
 
  • Omron

  • Schneider

  • Siemens

  • Autonics

  • LS

hỗ trợ khách hàng

Toàn quốc: 1900 558801


Góc kỹ thuật
 

Sản phẩm mới

1,553,000 đ 1,688,000 đ
-8%

HY-CTC-KBM-203

956,000 đ 1,125,000 đ
-15%

STL-060-A-C51-3-D

36,000 đ 43,000 đ
-30%

PR-25S2-1

12,000 đ 15,000 đ
-30%

PSL-1

930,000 đ 1,094,000 đ
-15%

6ES7972-0BA42-0XA0

221,000 đ 274,000 đ
-30%

YS PL2-AL22-R

514,000 đ 605,000 đ
-15%

PS-5S

262,000 đ 262,000 đ
-30%

SSR-40VA

4,441,000 đ 6,344,000 đ
-30%

ACS150-03E-04A7-2

1,016,000 đ 1,258,000 đ
-30%

MT-48-R

10,583,000 đ 11,963,000 đ
-30%

MY1B32G-500AZ

10,583,000 đ 11,963,000 đ
-30%

MY1B32G-500Z