Hello ! Sign in    Register now

Last update: 27-04-2017

Share |

Part: HY72D-PKMNR08 | Manufactory: Hanyoung

Price: $ US 38.50 / Piece
Quantity Price:
Min. order: 1 / Piece
Quantity: / cái
Total price: $ US [ 38.50 ] x [ 1 ] / Piece = $ US 38.50
History transaction: 4 transactions . (Orders 7 Piece)
Processing Time: 3-5 days
TDH24 stock: 1966878
Country of Orgin: Korea
Avail.: In stock
Support center

Live Chat

Support 1:   
Support 2:   
Support 3:   
Support 4:   
Support 5:   
Support 6:   sales.tdh24
Support 7:   tdh24.hotro2
Support 8:   lethinga7
Support 9:   tdh-tam
Support 10:   vivian.tdh24
Tel: (+84)-8-2220 3781
Fax: (+84)-8-2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
History transaction
Buyer
Price and Quantity
Feedback

Lê Văn T

Vietnam

$ US 1,420,403.60 x 1 Piece

05-01-2015 , 07:47:31

Nhận đủ hàng. cảm ơn hỗ trợ mua hàng nhiều nhé

Le Minh S

Vietnam

$ US 1,427,041.00 x 1 Piece

07-07-2014 , 20:31:17

Chúng tôi đã nhận được hàng, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi mua hàng

V***, TANG TUONG

Vietnam

$ US 1,427,041.00 x 4 Piece

25-09-2013 , 16:06:27

No feedback left for this order. Default feedback rating given. Learn more about our default feedback policy.

V***, Ms

Vietnam

$ US 1,427,041.00 x 1 Piece

25-09-2013 , 13:54:14

No feedback left for this order. Default feedback rating given. Learn more about our default feedback policy.