• Kiểm tra đơn hàng hoặc báo giá
  • Hướng dẫn
  • Tel: 1900 558801
 
  • Omron

  • Schneider

  • Siemens

  • Autonics

  • LS

Ai đang xem gì
hỗ trợ khách hàng

Toàn quốc: 1900 558801


Góc kỹ thuật
 

Sản phẩm mới

15,000 đ 20,000 đ
-30%

ARX-PG

75,000 đ 97,000 đ
-30%

AR-112A2

18,000 đ 20,000 đ
-30%

ARX-PR

23,000 đ 25,000 đ
-30%

ARE-4RR

1,186,000 đ 1,541,000 đ
-30%

MT-96-R

1,890,000 đ 2,457,000 đ
-30%

MCRM-1000W-85

225,000 đ 293,000 đ
-30%

UP-30S15NA

61,000 đ 53,000 đ
-30%

YSP12-15C-G

61,000 đ 53,000 đ
-30%

YSP12-15C-Y

61,000 đ 53,000 đ
-30%

YSP12-15C-R

1,373,000 đ 1,784,000 đ
-30%

S8FS-C35024J

1,440,000 đ 1,800,000 đ
-20%

3NH3330

630,000 đ 788,000 đ
-20%

3NA3222

540,000 đ 675,000 đ
-20%

3NW7212

162,000 đ 203,000 đ
-20%

3NW6222-1