• Kiểm tra đơn hàng hoặc báo giá
  • Hướng dẫn
  • Tel: 1900 558801
 
  • Omron

  • Schneider

  • Siemens

  • Autonics

  • LS

hỗ trợ khách hàng

Toàn quốc: 1900 558801


Góc kỹ thuật
 

Sản phẩm mới

11,000 đ 15,000 đ
-30%

RO15 6A

150,000 đ 195,000 đ
-30%

3SB3411-0B

45,000 đ 59,000 đ
-30%

YS P9S-15C-G

45,000 đ 59,000 đ
-30%

YS P9S-15C-R

71,000 đ 79,000 đ
-10%

MY2N-GS AC220

185,000 đ 235,000 đ
-30%

BP-1P-75A

196,000 đ 240,000 đ
-18%

BKN-b 2P B32A